UpGoers

Analysis, Financing & Investments

Ćwiczenia Ratownictwa Technicznego 2014


– zabezpieczenie miejsca zdarzenia
– kierowanie ruchem
– cięcie pojazdu
– wydobycie osoby poszkodowanej z pojazdu
– pierwsza pomoc
W ćwiczeniach brała udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Ćwieczenia prowadził pracownik PSP sekcyjny Paweł Labocha

Organizatorzy :
Naczelnik Jarosław Labocha
d-ca sekcji Andrzej Gzieło