Historia Orkiestry Dętej O.S.P. Żarki


Założona została w 1908 roku, przez zarząd O.S.P. Prezesem zarządu był wówczas ksiądz Wincenty Bogacki – proboszcz tut. Parafii.


W tamtym czasie nasze ziemie były pod zaborem rosyjskim. Rodziły się dążenia patriotyczne. 

Orkiestra to przecież granie polskich piosenek, pieśni nabożnych, wspólne rozmowy, działania, propagowanie polskości. 

Takie cele przyświecały zarządowi OSP. Chwała im za to.


Na początku do orkiestry wstąpiły 24 osoby.

 Lekcje odbywały się dwa razy w tygodniu w Sali urzędu gminy, wieczorami przy świecach. 

Nie wszyscy członkowie orkiestry mieli od razu instrument. 

Na początku było tylko 5 instrumentów, lecz w krótkim czasie to jest w marcu i maju dokupiono 

pozostałe brakujące instrumenty we Wrocławiu. 

Razem zakupiono 16 nowych instrumentów.


Pierwszym kapelmistrzem był Wincenty Bielecki z Koziegłów, który udzielił orkiestrze 10 lekcji. 

Po nim szkolenie orkiestry objął Józef Pietrzyk z Zawiercia. Ten prowadził orkiestrę do wybuchu I wojny światowej. 

Podczas działań wojennych część instrumentów została zniszczona, dlatego orkiestra zawiesiła swą działalność.


Dopiero w 1921 roku ponownie zakupiono instrumenty muzyczne dla członków orkiestry, którą prowadził Jan Kowalski z Częstochowy.


Od 1925 roku orkiestrę przejął Edward Maj z Myszkowa, znany dzisiaj kompozytor utworów muzycznych dla orkiestr dętych,

 lecz w 1923 r. wyprowadził się do Krakowa. 

Po nim szkolenie orkiestry przejął jego brat Hipolit i prowadził ją do wybuchu II wojny światowej.


Podczas okupacji hitlerowskiej początkowo orkiestra zawiesiła swą działalność. 

Jednak w krótkim czasie żandarm Julian Szubert zmusił wszystkich członków orkiestry, aby ćwiczyli w siedzibie żandarmerii. 

Szubert zagroził członkom orkiestry, że jak nie będą uczestniczyć w lekcjach orkiestry to ich wyśle na przymusowe roboty do Niemiec.

 Szubert często wychodził z orkiestrą na ulice Żarek, która musiała grać na jego polecenie. 

W tym czasie przymusowym kapelmistrzem orkiestry był organista z Żarawia.


Zaraz po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku orkiestra wznawia działalność. 

Lekcje odbywały się na plebanii, gdyż remiza była zdewastowana. Orkiestrę prowadził Nikodem Jeleń, miejscowy organista. 

Następnym kapelmistrzem orkiestry od 1947 roku był Jan Surowiec. 

Ten rozpoczął szkolenie młodzieży. Ilość członków orkiestry zwiększyła się do 32. 

Dla orkiestry zarząd zakupił kilka instrumentów, mundury i czapki.


Jan Surowiec prowadził orkiestrę do 1956 roku. 

Po nim krótko orkiestrę prowadzili: Franciszek Szyler z Zawiercia i Mikołaj Iwanow z Myszkowa.


Z braku funduszy zarząd OSP przestał angażować dla orkiestry kapelmistrza.

 W tym czasie przez kilka lat orkiestra występowała pod kierunkiem Leonarda Rosikonia, gdyż członkowie orkiestry 

przechodzili do orkiestr zakładowych w Myszkowie, gdzie im oferowano dobrą pracę. 

W orkiestrze zostało tylko 7 członków.


Sytuacja orkiestry zmienia się radykalnie w 1975 roku z chwilą objęcia orkiestry przez kapelmistrza Henryka Rakowskiego. 

Rozpoczęto nabór młodzieży wywodzącej się ze szkoły podstawowej i zawodowej. Nabór był duży, ponad 20 osób.

 Po półrocznym szkoleniu orkiestra zaczęła uczestniczyć w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych.


Od tego czasu orkiestra prowadzi systematyczne szkolenie w remizie OSP nowych uczni. 

Z własnych funduszy stopniowo wyremontowano prawie wszystkie instrumenty, zakupiono nowe, bęben, 2 klarnety,

 2 kornety, 2 alty, 2 basy, 2 tenowy, 2 puzony, 1 bas B, dwie tuby B, dwie tuby Es, werbel, 20 pulpitów. 

Stale uzupełnia się umundurowanie i repertuar.


Orkiestra obsługuje wszystkie uroczystości: państwowe, społeczne, związkowe jakie są organizowane na terenie naszego miasta 

oraz w pobliskich miejscowościach przez Związek OSP, Urząd Miasta i Gminy, organizacje społeczne. 

Obsługuje też wszelkie uroczystości kościelne jakie odbywają się w kościele parafialnym lub klasztorze OO. Paulinów.


Dla swoich członków i ich rodzin organizujemy też wycieczki do atrakcyjnych miejscowości.


Orkiestra systematycznie bierze udział w przeglądach orkiestr dętych organizowanych przez Związek OSP.

 Przeglądy te podnoszą poziom orkiestr. Największym osiągnięciem orkiestry było zakwalifikowanie się z przeglądu wojewódzkiego

 na przegląd międzywojewódzki, który odbył się w 2004 roku w Busku-Zdroju. Byliśmy też na zjeździe orkiestr OSP, który odbył się 

w 2005 roku na Jasnej Górze w Częstochowie.


Orkiestra należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Śląski w Katowicach. 

W 1981 roku Zarząd Główny tego Związku, za działalność społeczną i organizacyjną nadał naszej orkiestrze:

 Odznakę Honorową stopnia 4-go Złotą z Laurem”. Ponadto 6 członków orkiestry otrzymało Złote Odznaki i dwóch srebrne.


Obecnie orkiestra liczy 35 członków i 11-tu uczni. 

Kapelmistrzem orkiestry jest od 1975 roku do chwili obecnej Henryk Rakowski.


W 2007 roku burmistrz Klemens Podlejski z funduszy gminy wspartych funduszami krajowymi zakupił dla orkiestry nowe instrumenty:

 2 klarnety, 4 trąbki, 3 barytony, 1 tenor, 2 saksofony altowe, 1 saksofon tenorowy, perkusję i 20 pulpitów. 

Ponadto wcześniej przekazał orkiestrze nową dużą sale i dwie mniejsze wybudowane na piętrze remizy. 

Dlatego orkiestra ma obecnie odpowiednie warunki do pracy.


W 2008 roku zakupiono dla orkiestry 17 nowych mundurów.


Z końcem roku 2017 swoją działalność zakończył wieloletni kapelmistrz Henryk Rakowski. 


Od 1 stycznia 2018 roku orkiestrę prowadzi Tomasz Radosz, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza 

w Katowicach (instrument TUBA), ukończył kurs dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych 

w Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

Muzyk Sosnowieckiej Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej KWK „Wujek” w Katowicach oraz wielu innych.