UpGoers

Analysis, Financing & Investments

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 2012


W dniach od 01.07.2012 do 08.07.2012 roku odbył się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach. Celem szkolenia było zapewnienie najmłodszym adeptom pożarnictwa podstawowej, koniecznej do bycia strażakiem, wiedzy, a także zagwarantowania im rozrywki i wakacyjnego wypoczynku. Młodzież rozbiła swoje namioty na wcześniej przygotowanym i dostosowanym do potrzeb obozowiczów polu namiotowym. Podczas obozu dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, musztry, łączności radiowej, ćwiczeń bojowych ze sprzętem oraz zajęć z zakresu Taktyki Działań Gaśniczych i armatury wodno – pianowej. Wykłady prowadzone były przez wykwalifikowana kadrę Państwowej Straży Pożarnej wśród której byli: sekc. Paweł Labocha, st. aspirant Andrzej Fiutek, mł. Kpt. Mariusz Szczepański, st. Kpt. Piotr Placek i mł. brygadier Dariusz Kleszcz. W ramach zajęć dzieci i młodzież obozu uczestniczyli w wycieczce, której celem było zwiedzenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie gdzie mieli okazje zapoznać się ze sprzętem pożarniczym, jak również poligonem na którym kształcą się kadeci. Nasza młodzież udzieliła również wywiadu do Radia Jura. W trakcie pobytu na poligonie uczestnicy obserwowali odbywające się Międzynarodowe Mistrzostwa w Sportach Pożarniczych. Obóz zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Na zakończenie obozu młodzież otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po czym wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w pożegnalnym ognisku przygotowanym przez obozowiczów. W obozie uczestniczyło 25 osób.

Głównymi organizatorami byli;
– Andrzej Gzieło
– Grzegorz Pompa
– Agnieszka Chocaś

W organizacje obozu włączyli się:
– Naczelnik OSP Żarki Jarosław Labocha
– Paulina Chocaś
– Katarzyna Mróz
– Przemysław Maślankiewicz
– Komenda PSP w Myszkowie
– Pierwsza Zmiana JRG w Myszkowie

Obóz został wsparty finansowo przez:
– Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
– Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
– OSP Żarki
– Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Jakóbczaka
– Radnego Powiatu Jarosława Kumora
– Księdza Prałata Jana Wajsa
– Klasztor Ojców Paulinów
– Producenta Obuwia ALBATROS Sławomira Szczepanek
– Piekarnie HEN – PIEK
– Piekarnie GS
– Skład budowlany JUREK
– Firmę MAT-BUS Grzegorza Matyje
– panią Ewe Siurda
– TYTAN odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych